PARS APADANA TRADING CO

 

   بازرگانی پارس آپادانا      

 

PARS APADANA TRADING CO        

     

 

         یکی دیگر از محصولات وارداتی این بازرگانی، آب پخش‏ کن‏ های مورد استفاده در مخازن FRP می ‏باشد. آب پخش‏ کن ‏ها جهت هدایت

آب در مخازن FRP مورد استفاده قرار می‏ گیرد. این آب پخش‏ کن‏ ها دارای شیارهای ریزتر از رزین، سیلیس و کربن هستند که مانع از خروج

 آن‏ها از مخزن می ‏شوند و در مدل‏ها و سایزهای مختلف بوده که بسته به سایز و نوع اتصالات مخزن انتخاب می ‏شوند.

این آب پخش ‏کن ‏ها مقاوم در برابر خوردگی شیمیایی و ضربه می‏ باشند.