PARS APADANA TRADING CO

 

   بازرگانی پارس آپادانا      

 

PARS APADANA TRADING CO     

         یکی از عمده ترین کربن اکتیوهای وارداتی ازکارخانه  JACOBI  به عنوان یکی از معروفترین و معتبرترین تولیدکنندگان معتبر دنیا

می باشد .

         جهت آشنائی بیشتر با این کمپانی از سایت این شرکت به آدرس www.jacobi.net بازدید فرمائید.

         دو مدل از پرمصرفترین تولیدات این کمپانی در بازار ایران مدلهای  AquaSorb1000  و AquaSorb2000  می باشند که

درصنعت تصفیه آبهای صنعتی و آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرند.

مشخصات فنی مدلهای فوق از فایلهای زیر قابل دانلود می باشند :

 

دانلود کاتالوگ AquaSorb1000                                         دانلود کاتالوگ AquaSorb2000